Dom Saletínov (Exercičný dom Misionárov Matky Božej Lasaletskej) sa nachádza v obci Chrenovec-Brusno. Ponúka aktivity pre deti, mladých aj dospelých:

  • evanjelizačné kurzy
  • duchovné cvičenia
  • kurz pre birmovancov
  • duchovné obnovy pre mladých
  • víkendové stretnutia pre animátorov
  • stretnutia rodín
  • detské tábory